KLIENT PRYWATNY – ESSEX

TWARDE SYSTEMY KRAJOBRAZU

W przypadku tego projektu nasi klienci byli bardzo zaangażowani, a nawet poinstruowali nas, aby zaprojektować logotyp swoich inicjałów i niestandardowe symbole projektowe, które zostałyby wycięte laserowo i umieszczone w finale: ogrodzenie, poręcze, balustrady, przegrody i paleniska. Dzięki temu ostateczny wygląd był dla nich niewiarygodnie dostosowany i pozwolił im poczuć się nieodłącznie związanymi z ogólnym sugestywnym efektem.

Pani Doris Datchworth – Nazeing Resident

„Uwielbiam pracę ze swoim zespołem, uwielbiam efekt końcowy”.